پنجشنبه 24 اسفند 1391
 » دیدار با محبوب | مجموعه سخنرانی‌های حجةالاسلام انجوی‌نژاد با موضوع «زیارت»
بسم الله الرحمن الرحیم 


مجموعه‌ای از سخنرانی‌های حجةالاسلام انجوی‌نژاد با موضوع زیارت، در بانک صوت و متن در دسترس می‌باشد :1391

» شرح زیارت امین الله «1»
» شرح زیارت امین الله «2»

» شرح زیارت جامعه کبیره «3» - کربلای معلی
» شرح زیارت جامعه کبیره «2» - کربلای معلی
» شرح زیارت جامعه کبیره «1» - کربلای معلی
1389


» عشق به امام «1»
[ + متن ]
» عشق به امام «2»
[ + متن ]
» عشق به امام «3»
[ + متن ]
» عشق به امام «4» [ + متن ]

» بحران، رشد، زیارت

» مقام امامت و جایگاه ما نسبت به آن1387

» زیارت و زندگی «1» - کاروان مشهد کادر
» زیارت و زندگی «2» - کاروان مشهد کادر
» زیارت و زندگی «3» - کاروان مشهد کادر

» پنج کلید حیاتی زیارت [ + متن ]1384

» زیارت حقیقی
[ + متن ]

» لذت عبادت «1»
» لذت عبادت «2»
» لذت عبادت «3»
» لذت عبادت «4»
1383

» موانع زیارت «1»
» موانع زیارت «2»
» موانع زیارت «3»    متن سخنرانی


» شب مخصوص زیارتی امام رضا
» زیارت
» زیارت امام رضا (ع)