پنجشنبه 15 فروردین 1392
 » جابجایی آدرس مجتمع طب سنتی شهدای رهپویان وصال
به نام خدا
بدینوسیله به اطلاع می رساند مجتمع طب سنتی شهدای رهپویان وصال از تاریخ 17 فروردین 1392، پذیرای مراجعه کنندگان گرامی در مکان جدید خواهد بود.
علاقمندان می توانند برای استفاده از خدمات این مجتمع به آدرس شیراز، بلوار صنایع، نرسیده به زیرگذر، کوچه 19 سمت راست، فرعی 5/19 مراجعه نمایند.
شماره تلفن های جدید :
07116230304
07116244396