پنجشنبه 18 آذر 1389
 » ماجرای سايت رهپویان !
يا من لا اله الا هو
سالهای سال از ضدیت شان با اسلام و مسلمین شنیده بودیم، مدت ها از خباثت شان در کتاب ها و محافل داغ سیاسی و فرهنگی وصف ها می خواندیم و می شنیدیم   حتی گاه خودمان نیز مدعی شناخت این خباثت در وجودشان شده بودیم.
به عینه ولی هیچگاه نه دیده و نه لمس کرده بودیم این پلیدی و دنائت را...
تا در غروبی به ظاهر تلخ ولی عبرت آموز و محرک، در آستانه عیدی بزرگ که عیدالله اکبر می خوانندش، آنچه سالها شنیده بودیم را یافتیم....
صحبت از دنائت قومی است که خود را سردمدار حقوق بشر، دموکراسی، آزادی عقیده و هزار مستمسک دهن پر کن دیگر می دانند از برای تحمیر و استعمار مدرن بشر.
بریتانیای کبیر آنقدرها هم که دبدبه و کبکبه دارد کبیر نیست. اصلا بگذار به جرات بگویم، آنقدر صغیر است که تاب حرکتی هرچند کوچک برضد افکار و القائات تو خالی خویش را ندارد.
سرور سایت رهپویان وصال در یکی از دیتاسنترهای به اصطلاح معتبر این بریتانیای کبیر مستقر بود، برای مدت 8 سال. به موقع و گاه پیش از موعد، هزینه ها را پرداخت کرده بودیم و همیشه همیشه از انسانِ تراز غربی پیش بودیم در پرداخت هزینه ها و حفظ شئون یک مشتری حرفه ای....
در مقابل، این دیتاسنتر کبیر در آن بریتانیای کبیر با یک حرکت ضد اسلامی و ضد ایرانی اقدامی به شدت نابخردانه و غیر حرفه ای را رقم زد و در یک چشم بهم زدن حاصل 8 سال تلاش جمعی اعضای سایت رهپویان را مسدود کرد. از تمامی کانال هایی که می شد امر را پیگیری کردیم، و دست آخر به این نتیجه رساندن مان که امر از مافوق است و ما ماموریم و معذور.
این عریضه اینجا درج است تا همگان بدانند، این سایت نیز قربانی خباثت های قوم به ظاهر پیشرفته و حامی آزادی غرب شد به جهت عقایدش، دشمن ستیزی و حمایت از سیاست های کشورش ایران، جمهوری اسلامی ایران. تا روز موعود بغض و کینه هامان را نگه خواهیم داشت. تا روزی برسد که انتقام سیلی و کوچه و تشنگی صحرا و ... را به یکجا از قوم الظالمین بستانیم...
و سیعلم الذین ظلموا ایٌ منقلب ینقلبون
***
سایت رهپویان در تاریخ 3 آذر 1389 توسط سرور انگلیسی از دسترس خارج شد و از 16 آذر 1389 ( اول محرم ) مجددا فعالیت خود را از سر گرفت. انشاله به سرعت بخش های سایت راه اندازی خواهند شد. از تمامی عزیزانی که علاقمند به همکاری در زمینه های مختلف فنی و محتوایی هستند خواهشمند است با پیگیری آگهی های ثبت نام و عضویت، ما را در این امر خطیر یاری نمایند.
مدیر سایت