سه‌شنبه 27 فروردین 1392
 » ارتباط با حجةالاسلام انجوی‌نژاد
یا لطیف

نظر به اینکه ایمیل و آی‌دی Yahoo حجةالاسلام انجوی‌نژاد [yaali1030407] مدتی است هک شده و از دسترس خارج است،
برای ارتباط با ایشان می توانید با آدرس جدید seyyedanjavi@yahoo.com تماس حاصل نمایید.