شنبه 25 خرداد 1392
 » پیام تسلیت حضرت آیت الله حائری شیرازی در خصوص رحلت مرحوم حاج جواد جلایر
بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت برادر مکرم مرحوم حاج جلایر بمنزله آزادی یک زندانی بود. هر مؤمنی رحلت برای او آزادی است، زیرا " الدنیا سجن المؤمن " امری مسلم است این عزیز تازه آزاد شده قبلاً از تعلق بدنیا آزاد شده.
بسیاری هستند که زمین دارند اما زمین گیرند و در حقیقت اسیر مال و زمین است. ایشان زمینی داشت آنرا در اختیار راه خدا و اهل بیت گذاشت. از آن زمان تاکنون چه اشکها در محبت خدا و اهل بیت (ع) در این زمین ریخته. چه شهدا و جانبازانی در حال ذکر خدا و اهل بیت (ع) در این مکان حاضر شده.
گوارا باد بر او اجر این همه خیرات.

والسلام
حائری شیرازی