یکشنبه 4 خرداد 1393
 » گزارش فعالیت گردان نوح - برادران
یا لطیف

گزارش فعالیت گردان ها در شانزدهمین اعتکاف بزرگ جوانان – 1393
◄ گردان نوح - برادران

» روز اول اعتکاف:
1- کارگاه هنر  و معماری: اجرا و معرفی هنر معرق و چوب توسط استاد ناصر محمودی
- اجرا و معرفی هنر آینه کاری توسط استاد محمدرضا ظریف صنایعی
2- علم و جایگاه آن در سبک زندگی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محسن ذوالقدر

» روز دوم اعتکاف:
1- کارگاه هنر و معماری: اجرا و معرفی هنر معرق و چوب توسط استاد ناصر محمودی
- اجرای هنر آینه کاری توسط استاد محمدرضا ظریف صنایعی
2- جلسه ضرورت شهرسازی اسلامی و چالش های پیش رو: دکتر حاجی پور – عضو هیئت علمی دانشکده هنر و
معماری دانشگاه شیراز و مدیر گروه مطالعات شهری فاطر
3- بحران انرژی، ضرورت و جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در سبک زندگی: مهندس حامد جانعلی زاده

» روز سوم عتکاف:
1- رایزنی برای تشکیل هسته مرکزی گردان و الحاق گروهان اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کار به گردان
2- جذب 51 نفر نیروی انسانی
3- پاسخگویی حضوری و  چهره به چهره در مورد برنامه های گردان در حیاط مسجد

گزارشگر رهپویان