شنبه 24 خرداد 1393
 » تعطیلی مراسم هفتگی شنبه مورخ 93/3/31
یا لطیف
با توجه به برگزاری کاروان زیارتی مشهد مقدس ویژه خانواده ها و همراهی حجت الاسلام انجوی نژاد با کاروان، جلسه هفتگی مورخ 93/3/31 برگزار نخواهد شد.