چهارشنبه 4 تیر 1393
 » مسیرهای رفت و برگشت مراسم های احیاء شاهچراغ(ع)یا لطیف

»» اعلام مسیرها:

مسير شماره 1) حرم مطهر ـ ولي عصر ـ کلبه ـ انتهاي 20 متري سعدي
 
مسير شماره 2) حرم مطهر ـ مصدق ـ بلولر مدرس ـ پايگاه ـ شهيد دوران ـ ترکان
 
مسير شماره 3) حرم مطهر ـ شاهزاده قاسم ـ احمدي نو ـ سر پانصد دستگاه ـ چهارراه زندان ـ ميانرود
 
مسير شماره 4) حرم مطهر ـ شاهزاده قاسم ـ دروازه کازرون ـ باسکول نادر ـ زرهي ـ فلکه معلم ـ قصردشت ـ

معالي آباد ـ تاچارا ـ گلستان ـ داخل شهرک گلستان فلکه دوم
 
مسير شماره 5) حرم مطهر ـ شاهزاده قاسم ـ فلکه خاتون ـ کوزه گري ـ بني هاشمي ـ مهدي آباد
 
مسير شماره 6) حرم مطهر ـ شاهزاده قاسم ـ فلکه ارتش ـ فلکه فرودگاه ـ بلوار اميرکبير ـ سيمان ـ سجاديه ـ والفجر

 
 
* ساعت حرکت از مبداء 22:30 و ساعت برگشت 2:45 بامداد می باشد.

* تلفن تماس جهت اطلاع بیشتر: 09171140061