شنبه 7 تیر 1393
 » تعطیلی مراسم هفتگی شنبه مورخ 93/4/7 و جلسه آحاد مورخ 93/4/8
یا لطیف

با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و برگزاری مراسم های احیاء در حرم مطهر احمد بن موسی(ع) از تاریخ 93/4/8 الی 93/5/6، مراسم هفتگی شنبه شب مورخ 93/4/7 برگزار نمی شود.
 
همچنین جلسه آحاد مورخ 93/4/8 به جمعه 93/4/13 ساعت 18 موکول شده است.