دوشنبه 6 مرداد 1393
 » فلش کارت ها - راجعون 9 تا 16 - رمضان 93
یا لطیف
"انّا لله و انّا الیه راجِعُون"
همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم...

متن سخنرانی
و
صوت سخنرانی