شنبه 25 مرداد 1393
 » فلش کارت ها - راجعون 49 تا 56- رمضان 93
یا لطیف
"انّا لله و انّا الیه راجِعُون"
همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم...