جمعه 14 شهریور 1393
 » پنج روز مانده تا پرواز... روز نگار سفر کربلا - شهریور 1393


یا حسین(علیه السلام)

از اینجا که هستم تا آنجا که تو هستی، وجب به وجب "دلتنگم" !
زبان شعرست حسین جان؛ وگرنه اینجا و آنجا ندارد.
وقتی گفته اند "کل یومٍ عاشورا و کل ارضٍ کربلا" یعنی باید همه جا برای ما رنگ و بوی کربلا بدهد.
باید همه جا کربلایی بود، چه مسافر حرمت باشیم، چه...
زبان دل است حسین جان؛ اینکه چه مسافر حرمت بوده باشیم و چه نباشیم را می گویم،
اما نمی دانم چقدر به این زبان دل اعتقاد قلبی دارم! نمی دانم در حد حرف است یا واقعا چه زائر کویت باشم چه نباشم،
همانم که می خواهی!


باز بانگ جرس کاروان کربلایت نواخته شد و برخی به این بانگ لبیک گفته اند...
پنج روز مانده تا پرواز به سمت حریم کبریائیت...
پنج روز مانده تا عده ای پر پرواز خود را باز کنند و هوایی شوند...
پنج روز دیگر مانده تا حرم عشق...


پنج روز مانده تا پرواز...