یکشنبه 15 آذر 1394
 » سخنان مهم حجت الاسلام انجوی نژاد پیرامون عزت ایرانی و دفاع از مظلوم
یا انیس
سخنان مهم حجت الاسلام انجوی نژاد پیرامون عزت ایرانی و دفاع از مظلوم
جلسه هفتگی شنبه 94/9/14
دفاع از مظلوم، اعتبار ماست!

تا به کربلا رسیدیم مقداری اذیت شدیم و به سختی یکبار زیارت رفتم. بیشتر در مقرمان مستقر بودیم. اگر جایی می توانستم بروم، به کوچه ها سری می زدم. سعی می کردم در اتاق ننشینم و زائرها را ببینم. محله ی ما در کربلا خلوت بود، پسر بچه کوچکی که تقریبا چهار سال داشت، زمانی که من می خواستم رد بشوم، مدام سرش را از خانه بیرون می آورد.

وقتی از من سوال می شد ایرانی می گفتم بله، احساس می کردم باید به خودم افتخار کنم، بعد با خودم می گفتم من برای چه باید چنین احساسی داشته باشم؟! یاد آمریکایی های قدیم در ایران افتادم!

خیلی اذیت می شدم که چرا این ها فکر می کنند ما ایرانی ها آدم های عجیبی هستیم! پلاکی که مال حرم امام رضا(ع) بود را جلوی بچه گرفتم که بگیرد. دستش را به اندازه یک عکس کوچک کرد و گفت: قاسم سلیمانی؟؟ بچه چهار ساله آخر محله اعراب و پا برهنه، عکس قاسم سلیمانی می خواست!!!

این افتخار ماست. تا وقتی پرچم خط اولِ مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم، با ادبیات جهاد مقاومت، دست ایران است، شناسنامه و پاسپورتمان ارزشمند است. می خواهم صد سالِ سیاه پاسپورت من برای آمریکا ارزشمند نباشد. دوست دارم مظلومین عالم به پاسپورت من احترام بگذارند. دوست دارم وقتی من به عنوان یک ایرانی در جهان دیده می شوم، بگویند مدافع مظلوم است، مدافع زیر بمب بارانی هاست، نه مدافع بمب باران کننده ها!!

می خواهم صد سالِ سیاه کارمند گمرک لندن تعظیمی که در مقابل عربِ سعودی می کند در مقابل من نکند! چون این تعظیم در مقابل یک الاغ است، الاغی که خوب بار می دهد و در کنارش پول هم می دهد!!

می خواهم رنگ مسئول گذرنامه لندن، وقتی گذرنامه من را می بیند بپَرد! امام(ره) احترام به گذرنامه ایرانی را با این ادبیات برگرداند، وگرنه تا قبل از آن، ما به آقایان حق توحش می دادیم!!

بابت این قضیه گریه کردم و برای حاج قاسم و امثال ایشان دعا کردم. حاج قاسم نقطه پر رنگ ماجراست، بقیه به صورت سنگین و چراغ خاموش دارند کار می کنند. سپاه قدس چه کار کرده؟‍! زمانی در همین عراق، زمانی که می گویم 1322 نیست، ده سال پیش، به دید نفرت به ما نگاه می کردند.

وقتی بچه چهار ساله اینگونه است، ببین دبیرستانی آن ها چگونه است! در راه برگشت با چند نفر از پسرهای دبیرستانی همراه شدیم. نمی دانید چقدر خوشحال بودند که می توانند چند کلمه فارسی صحبت کنند! برای چه؟ برای حاج قاسم سلیمانی، والسلام! برای عَلَم جبهه مقاومت.

در دل مظلومین عالم اعتبار برگشته. مظلوم عالم وقتی ما را می بیند احساس عزت و پشتیبانی کند. دلیل اعتبار ما در جهان ریاست جبهه مقاومت است، هیچ چیز دیگری نداریم. طرف می گوید به علی(ع) نازم، به چه چیز آقا می نازی؟ چرا علی(ع)، علی(ع) شد؟ برای اینکه در مقابل ظالمین می ایستاد، حق مظلوم را می گرفت و ظلم نمی کرد. علی(ع)، علی(ع) شد چون انسان بود.

بچه چهار ساله که در یکی از محله های آخر کربلا با دیدن من، عکس قاسم سلیمانی می خواهد و به خواهر و برادرهایش هم می گوید بیایند و من را ببینند، این اعتبار را پول من ایجاد کرده؟! یا دفاع از مظلوم؟؟ آخر ماجرا این است که دعا کنید خدا رهبرمان را حفظ کند! در حال حاضر عَلَم دست ایشان است.
اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای