دوشنبه 7 فروردین 1396
 » اطلاعیه نهایی ثبت نام و نیازمندی های نوزدهمین اعتکاف بزرگ جوانان - فروردین 96
"یا رَفیقَ مَن لا رَفیقَ لَه"

اعتکاف، احرامی‏ست در میقات حضور، با نور و شعور.
اعتکاف، تطهیر قلب‏ هاست در سجاده سبز «توبه».
اعتکاف، تلاوت «آیه‏ های سوره حضور است» در سجاده اشک.
اعتکاف، بریدن است و وصل شدن؛ پایان است و آغاز...