دوشنبه 18 اردیبهشت 1396
 » مراسم احیای نیمه شعبان - 96/2/21
یا اباصالح المهدی(عجل الله فرجه)

ای راحت دل، قرار جان ها برگرد
درمان دل شکسته ما، برگرد
ماندیم در انتظار دیدار، ای داد
دل ها همه تنگِ توست آقا برگرد