شنبه 3 فروردین 1398
 » سایه سرد مسئولان و متولیان فرهنگی و اجرایی استان فارس بر سر بزرگترین برند اعتکاف کشور
 

واکنش تلخ حجت الاسلام #انجوی_نژاد نسبت به بی توجهی مسئولین استان فارس و مدیران بی شخصیت و اشرافی نظام نسبت به سیل معتکفین شب عید شیراز

📆 شب سوم #اعتکاف۹۸

‍ 💡کرنش در برابر ظلم ؛ کبر در برابر مظلوم

💬 سایه سرد مسئولان و متولیان فرهنگی و اجرایی استان فارس بر سر بزرگترین برند اعتکاف کشور

🔹مسئول و استاندار و فرماندار و شهردار استان فارس 6 سال است هیچ بازدید از بزرگترین اعتکاف جوانان کشور نداشته اند

🔹مسئولان استان معتکفین را ندیده اند ، توقع است حداقل به اندازه نمایشگاه گل و گیاه برای معتکفین ارزش قائل شوید

🔺ایراد از مشی و شخصیت مسئولان استانی ست ، پهلوی هم اگر بود به معتکفان  سر نمی زد !

🔺هر چقدرشدت کبر در برابر ظالم بیشتر باشید لاجرم تواضع در برابر مظلوم بیشتر خواهد شد

🔺از  بی شخصیتی خواجه ربیع تا اقتدار مالک اشتر

🔺ابدا توقع از شخصی که چهل سال شخصیت منفعل داشته برای تبدیل شدن به شخصیت فعال نداشته باشید

🔺 از مدیران اشرافی بی شخصیت انتظار هیچ تغییری نداشته باشید

🔺 تفاوت مدیریت اشرافی و جهادی

🔺ذات اشرافی تغییر نخواهد کرد