توجه Archives

توجه – (3) – شب 23 ماه رمضان

یا مُقَلِّب القلوب متن سخنرانی سیدمحمد انجوی‌نژاد موضوع: توجه – قسمت سوم تاریخ: 1401/02/04   عناوین اصلی سخنرانی: » توجه جایی خودش را نشان می‌دهد که انسان به وجه‌الله یا صفات خدا نزدیک‌تر شده باشد » اگر می‌خواهی صفت خوبی را در خودت ایجاد کنی، در قدم اول ادای آن را در بیاور »آدمی که […]

توجه – (2) – شب 21 ماه رمضان

یا مُقَلِّب القلوب متن سخنرانی سیدمحمدانجوی‌نژاد موضوع: توجه – قسمت دوم تاریخ: 1401/02/02 عناوین اصلی سخنرانی: » توجه نقطه مقابل غفلت است » تنها راه‌حل غفلت‌های موقت هیجانی پناه‌بردن به خداست » بسیاری از گناهان با توبه پاک نمی‌شود با بخشیدن مردم پاک می‌شود » زندگی آدم‌های اهل توجه سراسر موازنه است » یک نگاه […]

توجه – (1) – شب 19 ماه رمضان

یا مقلب القلوب متن سخنرانی سیدمحمدانجوی‌نژاد موضوع: توجه _ قسمت اول تاریخ: 1401/01/31   عناوین اصلی سخنرانی: » آدم‌ها نیاز دارند دائم در معرض ذکر و یادآوری باشند » وقتی از معنویت فاصله بگیری، کم‌کم روحت نسبت به آن بیخیال می‌شود » عده‌ای فکر می‌کنند می‌توانند با فکرکردن جای خالی ذکر را پر کنند! » […]