جاودانگی Archives

جاودانگی (3)

     یا حبیب متن سخنرانی سید محمد انجوی‌نژاد موضوع: جاودانگی – قسمت سوم  تاریخ:1402/06/04 عناوین سخنرانی: »اصل دعوای قوای الهی و قوای شیطانی در بحث سبک زندگی است »بخواهیم یا نخواهیم اعتبارات دنیا نوعا وفا ندارند »هدف خلقت خودسازی است »وقتی که عباداتت در خلقیاتت تأثیر نمی‌گذارد بهترین بستر برای شیطان است »رکن اصلی […]

جاودانگی (2)

یا حبیب متن سخنرانی سید محمد انجوی‌نژاد موضوع: جاودانگی – قسمت دوم تاریخ:1402/05/28 عناوین اصلی سخنرانی: »کسانی که عظمت الهی در آن‌ها جلوه می‌کند چشم دلشان باز می‌شود »وقتی در عظمت گم می‌شوی، عبادت‌هایت را نمی‌شماری »راه لذت بردن از زندگی عظمت است »گناه در مقابل عظمت الهی بسیار بزرگ است؛ اما برای عظمت الهی […]

جاودانگی (1)

یا حبیب متن سخنرانی سید محمد انجوی‌نژاد موضوع: جاودانگی – قسمت اول تاریخ:1402/05/21   عناوین اصلی سخنرانی: »آیا بین نظریه داروین و قرآن تناقض وجود دارد؟ »تنها فرق انسان با حیوان گرفتن مقداری از عظمت الهی است »شاید یکی از معجزات خلقت زمان است »بی‌خیالی مؤمن جاهاییست که هیچ ربطی به آخرت ندارد »آیا بین […]