سفر جنوب Archives - کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

روز سوم | اردوی راهیان نور جنوب ( فتح نور ) تاریخ: 3 اردیبهشت 1402

مصاحبه با مادر شهیدان فرجوانی و سرود کربلایی عبدالرحمان دانشجو

روز دوم | اردوی راهیان نور جنوب ( فتح نور ) تاریخ: 2 اردیبهشت 1402

منطقه عملیاتی فتح المبین ، منطقه عملیاتی فکه ، اردوگاه شهید مسعودیان اهواز

روز اول | اردوی راهیان نور جنوب ( فتح نور ) تاریخ: 1 اردیبهشت 1402