شهادت Archives - کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

روز دوم | اردوی راهیان نور جنوب ( فتح نور ) تاریخ: 2 اردیبهشت 1402

منطقه عملیاتی فتح المبین ، منطقه عملیاتی فکه ، اردوگاه شهید مسعودیان اهواز