شهدای خدمت Archives - کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

حضور اعضای کادر کانون در تشییع شهدای خدمت تاریخ: 3 خرداد 1403

کلیپ گزارشی مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در کانون رهپویان تاریخ: 31 اردیبهشت 1403