عید غدیر Archives - کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

فراخوان قربانی برای غدیر تاریخ: 18 خرداد 1403

جهت فراخوان قربانی برای غدیر قربانی گوسفند در عید قربان و توزیع در اطعام عید غدیر بین نیازمندان از طریق زیر اقدام فرمایید.